Rugbyclub The Smugglers

Rugby Club The Smugglers

Gedragsregels, vertrouwenscontactpersoon en beleid

Als club hechten we veel waarde aan onze kernwaarden en willen graag dat iedereen zich veilig voelt. Op deze pagina vertellen we je graag wat we doen om dit mede mogelijk te maken.

Gedragsregels

Allereerst houden alle leden, trainers, coaches en andere vrijwiliggers zich aan de standaard gedragsregels van het NOC*NSF. Daarnaast houden alle leden zich ook aan de regels die staan in onze statuten en ons huishoudelijk regelement.

Gelijke behandeling in de sport

Vanuit de Gemeente Velsen zijn we betrokken bij het programma, dat wederom aansluit bij onze kernwaarden, waarin wij streven naar gelijke behandeling. Je kunt onze verklaring en wat dit precies inhoud hier lezen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Mocht het gebeuren dat je jezelf niet veilig voelt, je het idee hebt dat je wordt gepest of dat iemand onze kernwaarden aantast of zich niet een de gestelde regels houdt dan zouden we het fijn vinden als je contact opneemt met onze vertrouwenscontactpersoon.

Onze vertrouwenscontactpersoon in Thijmen Broos, je kan hem mailen via thijmen@thesmugglers.nl of een berichtje sturen of bellen naar 06-36114636.

Aannamebeleid vrijwiliggers

Voor het aannemen van vrijwilligers hanteren we het volgende beleid:
  • We houd een kennismakingsgesprek.
  • We check referenties; bijvoorbeeld bij een eerdere werkzame club.
  • We verlangen het aanvragen van een VOG en herhalen dat elke 3 jaar.
  • Als trainer/coach/functionaris wordt je altijd lid van de bond.
  • We verlangen dat de vrijwilliger bekend is met onze gedragsregels (zie hierboven).

Shirtsponsors

Sponsors

Wil jij hier met je bedrijf ook bijstaan? Klik dan hier voor meer info.